Nyní se nacházíte: Home » Služby

Služby

Potřebujete prodat, nebo pronajmout nemovitou věc?

 • Zabezpečíme prohlídku Vaší nemovitosti a sdělíme Vám názor na podmínky, za jakých bude možné nemovitost prodat, resp. pronajmout.
 • Nemovitost zdokumentujeme pro účely zařazení do obchodní nabídky.
 • Sepíšeme s Vámi za dohodnutých podmínek zprostředkovatelskou smlouvu na prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
 • Zkontrolujeme kompletnost poskytnutých dokladů nutných k zajištění služeb plynoucích z uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, po dohodě s Vámi zajistíme doplnění chybějících dokladů.
 • Vaši zakázku zaevidujeme a po celou dobu platnosti zprostředkovatelské smlouvy ji budeme spravovat a informovat Vás průběžně o výsledcích zakázky.
 • Zajistíme pro Vás inzerci na internetových stránkách naši realitní kanceláře, na námi placených realitních serverech, na bannerech označujících nemovitost a po dohodě inzerci ve Vámi vybraném tisku.
 • Zjistíme, zda v naši realitní kanceláři není poptávka po nemovitosti, kterou nabízíte, popř. není v nabídce jiných realitních serverů.
 • Budeme v souladu s Vašimi zájmy provádět prohlídky nemovitostí se zájemci o uzavření smlouvy.
 • V případě, že zájemce projeví o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme s ním smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí.
 • Sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek.
 • Kupní smlouvy sepisuje pro naši kancelář vlastní advokát, který je schopen v případě Vašeho zájmu zajistit advokátní úschovu listin a složené kupní ceny včetně ověřování podpisů na smlouvách.
 • V případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou.
 • Zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitost
 • Zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitých věcí vyplnění daňových formulářů, formulářů k určení směrné hodnoty nemovitých věcí vč. vyplacení daní z PNV příslušnému finančnímu úřadu.

Chcete koupit nemovitou věc?

 • Zařadíme Vaši poptávku do své evidence a budeme aktivně vyhledávat nemovitosti, které nejvíce odpovídají Vašim požadavkům na koupi či pronájem nemovitosti.
 • V případě, že nalezneme požadovanou nemovitost, budeme Vás bezodkladně informovat dohodnutým způsobem o vyhledané nemovitosti.
 • Projevíte-li zájem o vyhledanou nemovitost, zajistíme prohlídku této nemovitosti.
 • V případě, že projevíte o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme dle pokynů smluvních stran smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí.
 • Sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek.
 • Kupní smlouvy sepisuje advokát, který je schopen v případě Vašeho zájmu zajistit advokátní úschovu listin a složení kupní ceny do úschovy.
 • Zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitých věcí vyplnění daňových formulářů, formulářů k určení směrné hodnoty nemovitých věcí vč. vyplacení daní z PNV příslušnému finančnímu úřadu. V případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou.
 • Zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně. obstarání výpisu z listu vlastnictví po provedeném zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.
 • Poradíme Vám, jak nejlépe financovat koupi nemovitosti, případně zprostředkujeme nabídky na financování od renomovaných finančních institucí, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Jsme ověřená firma Vlasák Jiří, Ing.- Reality Kuřim - ekatalog.czReality - ekatalog.cz